Montessori basisschool ‘t Heem

Nog even en we gaan verhuizen naar de prachtige locatie van de huidige Annie MG Schmidt school in Hengelo. We zullen hier in de eerste instantie als 2 afzonderlijke scholen blijven functioneren om uiteindelijk als één montessorischool verder te gaan.

Veel activiteiten zullen in het teken staan van de op hande zijnde verhuizing. Hierover later meer.


Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar manier. ‘t Heem biedt montessorionderwijs en kan op deze ontwikkelingsbehoefte aansluiten. Daarbij is het belangrijk om die methodiek te kiezen, die het beste aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.

Als school hechten wij waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Binnen Montessori uit zich dit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om te leren en vooral samen te leren. Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, het uiten van gevoelens en het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verweven.

Meer over onze school