Montessori basisschool ‘t Heem en Obs Annie M.G. Schmidt bouwen aan een nieuw montessoriplein!

In de herfstvakantie is montessori basisschool ‘t Heem naar de locatie van de Annie MG Schmidt verhuisd. De Annie M.G. Schmidt en ‘t Heem bouwen daar nu samen aan een montessorischool waar veel ruimte is voor kunst en cultuur. Ieder kind kan zijn eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

Montessori

De visie van Maria Montessori kan kort worden samengevat als: “Help mij het zelf te doen”. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar manier. Montessori-onderwijs sluit aan op deze ontwikkelingsbehoefte. In een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving worden kinderen uitgedaagd om (samen) te leren. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, leren ze zo omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, gevoelens uiten en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen.

Kunst en cultuur

Kunst helpt kinderen op verschillende manieren om beter te leren. Zo heeft het opvoeren van een toneelstuk, muziek maken, naar een voorstelling gaan, kijken naar kunst, een tekening of schilderij maken en samen zingen een groot effect op de ontwikkeling van de hersenen. Door de verrijkte omgeving die de kinderen aangeboden krijgen, worden er in de hersenen meer verbindingen aangelegd. Hoe meer verbindingen, hoe beter de kinderen in staat zijn om te leren (spreken, taal, rekenen). Maar ook hoe creatiever, flexibeler en sociaal invoelender ze worden.


Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar manier. ‘t Heem biedt montessorionderwijs en kan op deze ontwikkelingsbehoefte aansluiten. Daarbij is het belangrijk om die methodiek te kiezen, die het beste aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.

Als school hechten wij waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Binnen Montessori uit zich dit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om te leren en vooral samen te leren. Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, het uiten van gevoelens en het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verweven.

Meer over onze school