Aanmeldformulier Vrienden van ’t Heem

Naam ouder / verzorger (*):

E-mailadres (i.v.m. facturatie) (*):

Adres (*):

Leerling gegevens:

Elkaar helpen

Voor sommige gezinnen is het gezien hun financiële situatie niet mogelijk de bijdrage geheel of gedeeltelijk te voldoen ook al zou men dit graag willen. Meldt u zich in dit geval bij de directie.

Voor anderen is de financiële bijdrage makkelijker te betalen. Deze groep willen wij in de gelegenheid stellen een extra vrijwillige bijdrage van € 1,50 te geven voor dit specifieke doel. U kunt dit op het aanvraagformulier aangeven. Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. Op deze wijze kunnen we elkaar helpen en beleven al onze kinderen een prettige en rustige schooltijd.

Ja, ik geef graag een extra maandelijkse bijdrage van € 1,50 voor het overblijven (of € 15, - bij vooruit betaling)

U ontvangt een factuur van de Stichting X-Basis. De Stichting zorgt ervoor dat de vrijwilligers hun vergoeding ontvangen. Tweemaal per jaar zal er financieel verslag worden gedaan.

Wenst geen gebruik te maken van de overblijfservice