Vrienden van ’t Heem

De Stichting Vrienden van ’t Heem komt voort uit een ouderinitiatief met als doel ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid te vergroten en onderwijsondersteunende activiteiten te organiseren. De overblijfservice is hiervan een goed voorbeeld.
Het kan ook om activiteiten gaan die het huidige onderwijs verrijken. Hierbij kan gedacht worden aan muziek-, theater- en andere creatieve lessen of het uitbreiden van de schoolbibliotheek.
Er zijn drie uitgangspunten geformuleerd waaraan een activiteit getoetst wordt, voordat deze in overweging wordt genomen. Deze punten zijn:
  • de activiteit moet inhoudelijk en kwalitatief een toevoeging zijn op het huidige onderwijs;
  • de activiteit moet duurzaam zijn;
  • de activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Onder duurzaam wordt verstaan dat deze activiteiten, waar mogelijk, in het onderwijs ingebed worden. Dit kan bijvoorbeeld door ze aan te laten sluiten op de kerndoelen die voor het basisonderwijs benoemd zijn.
In sommige gevallen is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente, provincie of het rijk. De school en de stichting zullen nauw samenwerken om deze middelen voor onze school beschikbaar te krijgen.
Om de geldstromen te beheren is Stichting X-Basis opgericht. De naam staat voor het ‘extra’ dat wij willen toevoegen aan het onderwijs en de schoolbeleving van onze kinderen.
Het bestuur wordt gevormd door:
Naam Functie
Anton Dijkslag ouder, penningmeester
Marrian Echtermeijer ouder, secretaris
Jesher Meenink ouder, voorzitter
U kunt het bestuur mailen naar vrienden@theemhengelo.nl of contact op nemen via telefoonnummer 06-15509108