Inloopochtend

U heeft de mogelijkheid een kijkje te nemen in de groep van uw kind.
De bedoeling is dat u uw kind kunt observeren en zo een indruk krijgt van het werken in de groep.

De eerst volgende speciale inloopochtend staat gepland op:

.. november 2015

Verdere data worden tijdig kenbaar gemaakt op deze site.

Mocht u overwegen om uw binnenkort leerplichtig kind in te schrijven bij ons, dan kunt u ook een afspraak maken via het algemene nummer om met ons een kijkje te nemen in onze school.