Kritiek & klachten

Klachtenregeling
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, en leid(st)er of een ander die bij school is betrokken, anderzijds.

Hierover kunt u praten met de interne vertrouwenspersonen van de school Veronique Weeda bereikbaar via mail v.weeda (ad) theemhengelo.nl en Wieteke Swarts bereikbaar via mail w.swarts (ad) theemhengelo.nl of met de externe vertrouwenspersoon Siny Oude Nijhuis, Maetis Ardyn op telefoonnummer 06-25038696 of via mail siny.oudenijhuis@maetisardyn.nl of met de schoolleiding.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

De school is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie: Postbus 95572, 2509 CN Den Haag, tel 070-3315244, mailadres lkc@vbs.nl t.a.v. Mr Dorine H.C. Dane-Peeters, ambtelijk secretaris. Informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.U kunt ook mailen naar info@gcbo.nl.

Verder is er een Commissie van Beroep, Postbus 31081, 6503 CB Nijmegen, tel 024-3889004, mailadres sectretaris.cvb@kleintafelberg.com, t.a.v. Mr Ciska (SC) Veenhoff, secretaris.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook kwijt bij de inspectie: daartoe neemt u contact op met: meldpunt vertrouwensinspecteurs (tel. 0900-1113111).