Nieuws over de verhuizing

Terug
14 juni 2018

Uitnodiging: kom met je gezin kijken op de
nieuwe locatie!
Op vrijdag 22 juni van 16:00 uur tot 17:00 uur en
zaterdag 23 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur is er
gelegenheid om een kijkje te nemen op de nieuwe
locatie. Er is vrije inloop.
Op de school zijn ook leden van de MR en directie
van de Annie MG Schmidtschool aanwezig die jullie
graag het gebouw willen laten zien.
Ouderavond Annie MG Schmidtschool
Op dinsdagavond 5 juni mochten twee van onze
MR-leden aanschuiven bij de ouderavond op de
nieuwe locatie van ’t Heem: de Annie MG
Schmidtschool. Zij zijn daar hartelijk ontvangen
door de school en de aanwezige ouders. Er hing
een prettige sfeer. De Annie MG Schmidtschool
werkt volgens het Kunstmagneet concept, maar
wordt met de samenvoeging van ’t Heem een
volledige Montessorischool met geschoolde
Montessorileerkrachten. Voor ons is de locatie
nieuw en voor hen het Montessorionderwijs, maar
op die avond werd al geconstateerd dat er ook veel
raakvlakken zijn. Iets wat de komende tijd nader
uitgewerkt gaat worden. Voor wat het gebouw en
de locatie betreft was de eerste indruk zeer positief
en dit willen we natuurlijk alle ouders en kinderen
ook laten ervaren!
Samen met de MR-en, OR-en, ouders en
leerkrachten wordt de komende tijd samengewerkt
aan de ‘nieuwe’ school. We doen ons best om
zodra er nieuws is dit ook te communiceren.
Primato heeft inmiddels ook een projectleider
aangesteld in de persoon van Johan Schat. Hij zal
helpen bij het verhuisproces.