wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Terug
19 juni 2018

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 ingegaan, daarom hebben we een nieuw privacyreglement. In deze privacyverklaring leggen we u uit wat dat voor u als ouders van onze scholen betekent. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Scholengroep Primato.

Privacyverklaring Primato