Een school waar je jezelf mag zijn en blijven

Leer mij het zelf te doen

‘t Heem is een openbare montessorischool. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht afkomst of identiteit. We gaan uit van de kracht, kennis en mogelijkheden van ieder individueel kind, zodat zij leren om hun eigen talenten te ontwikkelen: “Leer mij het zelf te doen!”. Wij bieden onderwijs op maat voor ieder kind. We zorgen ervoor dat er binnen de school rust, ruimte en regelmaat is voor de kinderen, zodat zij alle ruimte krijgen voor hun ontwikkeling. Goed onderwijs heeft een hoge prioriteit op onze school, dat is onze missie. Kinderen voorbereiden op de toekomst, in een positieve en stimulerende leeromgeving.

Wij leren de kinderen verder te kijken dan de eigen vertrouwde omgeving. Er is meer in de wereld dan onze eigen omgeving. Als je bijvoorbeeld weet hoe de wereld is ontstaan, weet je ook hoe zuinig je erop moet zijn. We kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen maar kijken ook hoe kinderen hun kennis kunnen inzetten in het dagelijks leven. Zodat zij in de toekomst actief deel kunnen nemen aan de maatschappij, zichzelf niet verliezen en kritisch zijn (en blijven) op hun omgeving. Zoals Maria Montessori ons geleerd heeft: kinderen leren door te doen. Vooral door te ervaren, fouten te maken, successen te ervaren. Daarom werken wij veel met montessorimaterialen, dit is de basis van ons onderwijs. Door te werken met dit materiaal leren kinderen om, naast hun hoofd, ook hun lijf, zintuigen en gevoel in te zetten. Zo wordt de aangeboden stof concreet en inzichtelijk. Naast de montessorimaterialen hebben wij enkele ondersteunende methodes voor rekenen, spellen/stellen en begrijpend lezen.

Montessori 21ste eeuw

De visie van Maria Montessori is in de vorige eeuw ontwikkeld, toch blijft deze van toepassing op kinderen. Kinderen ontwikkelen zich nog steeds op dezelfde manier als 100 jaar geleden, de maatschappij is echgter enorm veranderd. De informatie die nu op een kind af komt, met name via de sociale media, is ongekend. De maatschappij verwacht dat ieder kind hierin mee gaat. Dit verloopt echter niet altijd als vanzelfsprekend. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs meegroeit met de maatschappij. Digitale middelen zijn dan ook niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Vandaar dat wij ook werken met o o.a. digitale schoolborden en computers. Ook kunnen onze kinderen, onder begeleiding, gebruik maken van internet. Deze middelen zijn een aanvulling op ons onderwijs maar zijn niet sturend. Montessori 21ste eeuw is een moderne vorm van onderwijs die kinderen voorbereid op de maatschappij. Zodat het kind in staat is op geheel eigen wijze, met oog voor eigen waarden en normen, deel kan nemen aan de maatschappij in de 21ste eeuw.

Wat beloven wij:

Wij beloven onze leerlingen dat wij altijd 100% voor hen klaar staan, met liefde en toewijding. Je mag bij ons jezelf zijn en blijven. Wij beloven de ouders eerlijkheid en openheid op basis van wederzijds respect en vertrouwen.