’t Heem

Onze school valt onder de Stichting Neutraal Bijzonder Onderwijs Twente (SNBOT).
Dit houdt in dat de school open staat voor kinderen van ouders met verschillende levens- en maatschappijbeschouwingen en dat we ieders opvatting respecteren.

SAMEN HET BESTE UIT JEZELF HALEN

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar manier. Ons onderwijsaanbod kan op deze ontwikkelingsbehoefte aansluiten. Als een van de weinige scholen in Nederland biedt ’t Heem montessori onderwijs aan. Hier binnen is veel aandacht voor de verschillen in capaciteiten, cultuur en achtergronden van de kinderen.

Een uniek onderwijsaanbod dat veel te bieden heeft voor uw kind.
Nieuwsgierig? Door even binnen te lopen, langs te komen op Open Dagen / Inloopochtenden, of een afspraak te maken telefonisch of per mail kunt u ontdekken en ervaren hoe wij werken vanuit onze kernwaarden die wij actief uitdragen

Onze Kernwaarden

  • Het kind centraal
  • Kwaliteit
  • Verscheidenheid
  • Plezier
  • Gericht op de toekomst
  • Samen met de ouder(s)

’t Heem staat voor kwalitatief en aantrekkelijk onderwijs, waarbij de mogelijkheden van uw kind zo optimaal mogelijk worden ontplooit. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen respect hebben voor elkaar en hun omgeving. Centraal staat de vraag: “Wat hebben onze kinderen nodig om te komen tot het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ons streven is dan ook om een goede basis te leggen voor hun toekomst.

Deze basis wordt reeds gelegd bij het begin: de onderbouw.  Tijdens deze onderbouw zullen de vaardigheden, karaktereigenschappen en capaciteiten van uw kind naar voren komen.
Middels goede communicatie tussen school en ouders wordt de overgang naar de volgende groep procesmatig begeleid.
Daarbij wordt goed gekeken naar de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.

Daarnaast is ons streven ook om een goede basis te leggen voor een soepele overgang van het Voortgezet Onderwijs.

Plattegrond 't HeemSCHOOLINDELING

Onze school telt 12 groepslokalen. In deze een deel van deze lokalen zijn drie “bouwen” gehuisvest. Groep 1 en 2 vormen de onderbouw, groep 3, 4 en 5 de middenbouw en groep 6, 7 en 8 de bovenbouw montessori.